HISTORIA - GIMCHO

Idź do spisu treści

Menu główne:

HISTORIA

Patron Mikołaj Kopernik
Wybitny astronom, matematyk oraz lekarz. Urodzony 19.02.1473 r(zmarł w 1543 r.). w Toruniu przy ulicy św. Anny(obecnie Kopernika). Swoją edukację rozpoczął w szkole parafialnej przy kościele św. Jana, którą ukończył w 1491 r. Następnie podjął naukę na Akademii Krakowskiej. Zakończył studia w 1495 r. bez uzyskania tytułu magister artium. W tym samym czasie został kanonikiem warmińskim, funkcji tej jednak nie objął, przez opór kapituły warmińskiej.. Jego kolejnym krokiem były studia prawnicze w Bolonii. Został tam uczniem astronoma Dominika Marii Novary, dzięki któremu(a także książce Epitome in Almagestum Ptolomei), rozpoczął badania sprzeczności w teorii ruchu Księżyca, opracowanej przez Klaudiusza Ptolemeusza w teorii geocentrycznej.
W roku 1497 objął kanonię warmińską. Po 3 latach rozpoczął praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. Tam obserwował w nocy z 5 na 6 listopada zaćmienie Księżyca. W Wiecznym Mieście dał serię prywatnych wykładów, podważających współczesne mu założenia matematyczne astronomii. Swoją edukację uwieńczył kończąc studia medyczne w Padwie.
Teoria heliocentryczna którą opracował głosiła, że Słońce znajduje się w centrum i wszystkie planety w naszym układzie obiegają gwiazdę po orbicie kolistej. Jego założenia opublikowano w 1543r w księdze "O obrotach sfer niebieskich". Nie została dobrze przyjęta, a w 1616r została zamieszczona w indeksie ksiąg zakazanych.

Nasza szkoła powstała na bazie dawnego Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w Chojnowie. 
Liceum to zostało założone w 1946 roku przez p. Stanisława Malickiego – pierwszego dyrektora szkoły i nauczyciela matematyki. W tym samym roku szkoła ta rozpoczyna rok szkolny jako Państwowe Gimnazjum i Liceum w Chojnowie. 
W 1999 roku pierwsi uczniowie rozpoczynają naukę w Gimnazjum nr 2, które wraz z liceum i szkołą podstawową tworzy Zespół Szkół Ogólnokształcących. Pierwszym dyrektorem jest mgr Mirosław Gębala, od wielu lat związany ze szkołą. On też kieruje jej działalnością do roku 2007, kiedy to odchodzi na emeryturę. Od roku 2007 do dzisiaj dyrektorem szkoły jest mgr Andrzej Urban. Obecnie w szkole uczy się 320 uczniów w 13 oddziałach. Ich kształceniem zajmuje się 35 nauczycieli, z czego 25 stanowią nauczyciele dyplomowani.
Gimnazjum od samego początku przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych uzyskuje wysokie wyniki. W ciągu ostatnich pięciu lat, biorąc pod uwagę średni wynik ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego tylko raz znaleźliśmy się na drugim miejscu w powiecie. W średniej obejmującej pięć lat jesteśmy na pierwszym miejscu z wynikiem 56,85%, na drugim miejscu jest Gimnazjum w Legnickim Polu z wynikiem 54,49% a na trzecim Gimnazjum w Miłkowicach z wynikiem 51,49% (źródło danych wyjściowych: www.oke.wroc.pl)

 
 
 
 
 
 
 
 
Kursor stworzono na profilki.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego