ZIELONA FLAGA - GIMCHO

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZIELONA FLAGA

 
Tylko 75 polskich szkół otrzymało międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga potwierdzający zaangażowanie uczniów i nauczycieli w działania proekologiczne. Kolejne 95 szkół wyróżniono krajowym certyfikatem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. To inicjatywa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, dzięki której coraz więcej szkół w Polsce osiąga światowy poziom edukacji ekologicznej.
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika już po raz trzeci przeszło pomyślnie audyt i proces certfikacji i w chwili obecnej Zielona Flaga została nam przyznana na 3 lata.
Uroczyste wręczenie pierwszych certyfikatów polskim szkołom odbyło się podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju 28 maja 2010 w Warszawie. Na 33 tysiące szkół w Polsce 600 zaangażowanych jest w Program Szkoły dla Ekorozwoju, z czego 170 posiada certyfikaty. Te liczby mówią same za siebie – polskie szkoły zaczynają traktować ekologię poważnie. – tymi słowami otworzyła konferencję Małgorzata Łuszczek – koordynator Programu Szkoły dla Ekorozwoju Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, w ramach którego polskim szkołom przyznawane są certyfikaty.
Aby otrzymać tytuł świadomych ekologicznie szkoły muszą przedstawić ciekawy projekt dotyczący ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych, a następnie sumiennie go realizować. Mogą to być różne działania, od recyclingu po oszczędzanie wody i energii – wyjaśnia Rafał Serafin, prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przyznającej eko-wyróżnienia.
W drodze po certyfikat zainstalowaliśmy w szkole świetlówki energooszczędne, pojemniki do segregacji odpadów, perlatory zmniejszające zużycie wody czy też programatory umożliwiające sterowanie bojlerami elektrycznymi znajdującymi się na terenie szkoły. – o działaniach jakie podjęto w Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu mówi Aldona Cyranowicz, nauczycielka szkoły.
Aby zdobyć certyfikat Zielonej Flagi szkoła musi spełnić tzw. siedem kroków. Na początku każda szkoła musi stworzyć własny kodeks ekologiczny oraz zebrać grupę roboczą, która będzie realizowała projekt. Następnie w szkole przeprowadzany jest audyt, który ma wykazać jak wyglądała sytuacja ekologiczna szkoły przed przystąpieniem do realizacji projektu. Aby ocenić skuteczność podjętych działań audyt powtarzany jest tuż po wdrożeniu projektu. Przez cały czas realizacji projektu szkoła jest monitorowana, a jej projekt poddawany ocenie ekspertów, także pod kątem jego integracji z programem nauczania oraz włączenia w działania społeczności lokalnej.
Wyróżnione placówki spełniły wszystkie te warunki dołączając do 4.500 szkół na świecie mogących pochwalić się certyfikatem Zielonej Flagi. Tytuł ten nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco - Schools (www.eco-schools.com), w którym uczestniczy 15 000 szkół z 47 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.
„Zielona Flaga" jest tytułem, które nadawane jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco - Schools (www.eco-schools.com) Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół w 43 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

 
 
 
 
 
 
Kursor stworzono na profilki.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego